Virksomhedsplan

Personalet på Ældrecentret Nygårds Plads har i fællesskab udarbejdet en virksomhedsplan for en toårig periode.

Virksomhedsplan

Virksomhedsplanen for Ældrecentret Nygårds Plads har til formål at redegøre for de indsatsområder og aktiviteter, som ledere og medarbejdere i fællesskab har beskrevet og besluttet at fokusere på. Derudover indeholder Virksomhedsplanen en beskrivelse af Ældrecentret Nygårds Plads.

Virksomhedsplanen er tiltænkt beboere, brugere, pårørende, personale, ledelse i Socialforvaltningen, Ældre & Omsorgssektoren og Socialudvalget samt andre interesserede.

Virksomhedsplanen er desuden et konkret arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, til at fastholde fokus på indsatsområderne, så vi samlet kan udvikle os på Ældrecentret Nygårds Plads.

Arbejdet på Ældrecentret Nygårds Plads tager udgangspunkt i Socialforvaltningens og Ældre & Omsorgssektorens værdiggrundlag samt Ældrecentret Nygårds Plads værdier.
Virksomhedsplanen tager konkret udgangspunkt i centrets kerneopgave og vision.

Virksomhedsplanens mål er overordnet ”udvikling”.

Vi vil gerne hele tiden blive klogere, lære noget om os selv og andre. Vi ønsker at dele vores erfaringer med andre, at give andre en indsigt, vi ønsker at invitere til dialog. Arbejdet med ”Virksomhedsplanen” giver anledning til at reflektere over det vi har været igennem og det vi har opnået, samt det vi gerne vil arbejde med i frem tiden.

Du kan rekvirere virksomhedsplanen på telefonnummer: 43 28 27 60.

Virksomhedsplan 2023 - 2024
Sidst opdateret den 22. maj 2023