Tilsyn og kontrol

Her kan du se diverse rapporter for tilsyn på centret

Lovpligtige tilsyn

Ældrecentret får flere lovpligtige tilsyn
• Et årligt uanmeldt tilsyn vedrørende kvaliteten af den personlige hjælp, omsorg og pleje. Brøndby kommune har overdraget opgaven til det private firma Kommunernes Revision/ BDO
• Risikobaseret tilsyn vedrørende de sundhedsmæssige forhold, og patientsikkerheden, i plejeboligerne.  Tilsynet besluttes og udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed
• Værdigheds tilsyn, med henblik på at borgere og deres pårørende oplever god kvalitet i ældreplejen. Tilsynet besluttes og udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed.
• Tilsyn fra Fødevarestyrelsen i centrets centralkøkken og i spisekøkkenerne på afdelingerne
• Tilsyn fra Arbejdstilsynet vedrørende det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
• Brandsyn vedrørende rådgivning og information om brandsikkerhed

Vi er stolte af vores generelt flotte tilsynsrapporter.
Hvis tilsynene giver anledning til anmærkninger eller henstillinger, bruger vi dette konstruktivt for at forbedre miljøet eller vilkårene for den enkelte, og ser det som en fælles udviklingsopgave på centret ud fra en fælles dialog med personalet, beboerne og de pårørende.

Tilsynsrapport Styrelsen for Patientsikkerhed 2024

Tilsynsrapport Styrelsen for Patientsikkerhed 2021

Tilsynsrapport Styrelsen for Patientsikkerhed 2020

Tilsynsrapport Ældrecentret Nygårds Plads 2020 - Endelig rapport

Tilsynsrapport Ældrecentret Nygårds Plads 2019 - Endelig rapport

Tilsynsrapport Ældrecentret Nygårds Plads 2018 - Endelig rapport

Tilsynsrapport BDO 2018

Tilsynsrapport Ældrecentret Nygårds Plads 2017 - Endelig rapport

Tilsynsrapport Ældrecentret Nygårds Plads 2016 - Endelig rapport

Følgebrev til endelig tilsynsrapport

Tilsynsrapport Embedslægen 2015

Sidst opdateret den 18. januar 2024