Værdier, kerneopgaven og vision

- er del naturlig del af vores hverdag på centret

Værdier, kerneopgaven og vision


Vi tilstræber at bruge ”værdierne” og kerneopgaven i hverdagen i forbindelse med samarbejdet, og vi holder i det hele taget ”værdierne” og kerneopgaven for øje når konflikter og problemer skal løses eller der skal tages stilling til nye tiltag. ”Værdier og kerneopgaven” er blevet en naturlig del af vor hverdag.

Socialforvaltningens værdier og dermed også værdierne for Nygårds Plads

  • Selvstændighed
  • Relationer
  • Helhedsorientering
  • Tværfaglighed
  • Faglighed
  • Effektfokus

Ældre og Omsorgs KERNEOPGAVE
”Vi lykkes, når borgeren og vi sammen skaber de bedst mulige betingelser for at kunne leve et selvstændigt liv med relationer”.

Centrets forståelse af kerneopgaven samt vision for centret.
Vi har fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for beboerens trivsel og sociale relationer.
Ældrecentret Nygårds Plads er et godt sted at bo, arbejde og besøge.
Vi ser beboeren som et menneske med en historie og personlighed.
Beboeren er i centrum og sikres medindflydelse og selvbestemmelse.
Maden er frisklavet og personalet gør noget ud af måltidet og inddrager beboeren.
Vi har et varieret udbud af aktiviteter, som tager udgangspunkt i beboerens behov og ønsker.
Frivillige og pårørende føler sig velkomne og er med til at skabe glæde og livskvalitet.

Sidst opdateret den 22. maj 2023