Frivillige

I maj 2022 blev centret idrætscertificeret og i den forbindelse skal de frivillige have en mere aktiv rolle i forhold til at lave bevægelses-aktiviteter sammen med beboerne. Det kan f.eks. være deltagelse i gymnastik, gåture, krolf mv.

Frivillig hjælper - en hjælpende hånd på centret.

Vi sætter meget stor pris, på den hjælp vi allerede nu får fra frivillige på centret, men vi kan sagtens bruge flere hænder, mere tid til nærvær, omsorg, gode idéer og hjælp til aktiviteter for beboerne.

Samarbejdet med centrets frivillige.
Vi har udarbejdet en samarbejdsaftale, kaldet ”Spilleregler”, som er en beskrivelse af forventningerne til det kommende samarbejde med en frivillig. Samarbejdsaftalen bruges ved introduktion til centret.

Derudover inviteres alle centrets frivillige til en årlig takkemiddag. Vi ønsker dermed at vise anerkendelse for den vigtige indsats de frivillige bidrager med, til stor glæde for vores beboere.

Besøgsven.

Bliv ugens højdepunkt for en af vores beboere!

Som besøgsven bliver du hurtigt ugens højdepunkt for et andet menneske, og ofte udvikler det sig til et godt venskab. Du kommer til at gøre en stor forskel for den person du besøger, og du kan blive en del af hverdagen på centret, hvis du har lyst og overskud til det.

Nogle af beboerne føler sig ensomme, og andre har ingen pårørende, der kommer på besøg. Som besøgsven kan du støtte og give medmenneskelig kontakt. Andre af vores beboere har brug for en hyggestund over en kop kaffe eller ledsagelse til arrangementer ude af huset.
Nogle beboere har problemer med at tale, men socialt samvær, en gåtur, en indkøbstur, eller for eksempel at se en film sammen, kan give stor glæde. Nogle af vores beboere vil meget gerne ud at gå tur. Nogle er fysisk meget friske og vil gerne gå langt og hurtigt, andre har brug for en stille tur rundt i lokalområdet evt. i en kørestol.

Ønsker du at være frivillig besøgsven på centret, giver vi dig introduktion til opgaven og hjælper med at matche besøgsven og besøgsvært, så der er grundlag for en god oplevelse for jer begge.

Ønsker du at være besøgsven, kan du kontakte:
Kontaktperson Rikke Koch Ernholm på telefon 43 28 27 66.

Demensaflaster.

Vil du indgå i Ældresagens korps af Demensaflastere, eller vide mere om Demensaflasternes opgaver, kan du kontakte:


Erna Bertelsen, på telefon 43 44 00 87, eller mail vesttofte@mail.dk 
Ella Olesen, på telefon 43 73 14 61, eller mail ella.olesen@mail.dk


Vil du indgå i Dansk Røde Kors besøgsvenner, eller vide mere om besøgsvennernes arbejde, kan du kontakte:
Besøgsleder i Dansk Røde Kors Brøndby, Annette Schulz, telefon 41 42 69 91

Nygårdstøtterne - NYS

Støtteforeningen, ”NYS’erne” som foreningen kaldes, er etableret med repræsentanter fra tidligere pårørende, tidligere personale og andre interesserede. Foreningen består af både aktive og passive medlemmer. De der ikke har kræfter eller overskud til at være aktive, kan vælge blot at støtte foreningen økonomisk som passive medlemmer.

Formålet med foreningen er, at skabe nogle hyggelige aktiviteter for beboerne på centret, ud over det vi som personale har mulighed for, eller har ressourcer til, i hverdagen.

Foreningens medlemmer kommer med idéer til, samt står for, ”egne” arrangementer for beboerne. Foreningen giver en håndsrækning ved centrets egne arrangementer, for eksempel i forbindelse med fastelavn, påskefrokost, Sankt Hans aften, jul og nytår eller andre aktiviteter.

Ønsker du at være frivillig i NYSerne eller vide mere om NYSernes arbejde her på centret, er du meget velkommen til at kontakte:

Kontaktperson Rikke Koch Ernholm på telefon 43 28 27 66.

Billedet er fra en dejlig torsdags-gå-tur med NYS'erne
Billedet er fra en dejlig torsdags-gå-tur med de frivillige

Vågetjenesten

Den 23. september 2010 underskrev Centerleder Marianne Strømsted en kontrakt med Dansk Røde Kors om oprettelse af en Vågetjeneste på centret. I marts 2017 overgik Vågetjenesten til et samarbejde med ÆldreSagen i Brøndby.
Formålet med Vågetjenesten er at give menneskeligt nærvær og omsorg til den døende i den sidste periode før døden indtræffer. Dette er primært et tilbud, hvor pårørende ikke kan være til stede eller hvor de pårørende har brug for aflastning.

Din opgave er at skabe ro, tryghed og give omsorg og nærvær. Du skal ikke erstatte plejepersonalet, og dit arbejde er frivilligt og ulønnet. Din tilstedeværelse kan betyde utroligt meget for et menneske, der ellers ville være meget alene. Som frivillig indgår du i et beredskab der kan rykke ud med kort varsel
Er der pårørende tilstede, kan din omsorg være med til at give tryghed i en svær situation eller ro til at få hvilet lidt.

For at blive frivillig i Vågetjenesten skal du:
- Være moden og ansvarsfuld
- Være psykisk robust
- Overholde tavshedspligten

Ønsker du at være frivillig i Vågetjenesten i ÆldreSagen Brøndby eller vide mere om Vågetjenestens arbejde her på centret, er du meget velkommen til at kontakte: Kirsten Sørensen på telefon 23 90 64 13.

Besøgshunde.

Vi har besøgshunde i form af frivillige, der besøger afdelingerne eller beboerne i egen bolig, med deres egne hunde. Dette er til stor glæde for vores beboere!

Her er Mille på besøg på afdeling 2.
Sidst opdateret den 30. maj 2024