Patientsikkerhed og I Sikre Hænder

I disse år er vi i gang med at implementere alle pakkerne fra I Sikre Hænder på hele centret.

I Sikre Hænder

Vi har flotte resultater med at forebygge tryksår og medicinfejl.

Vores intention er, at arbejdet med patientsikkerhed tænkes ind i dagligdagens praksis, og i alle de indsatsområder vi arbejder med. Det kan fx være Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser, Omsorgstandplejen, urinvejsinfektioner, velfærdsteknologi, rengøring, sårpleje og fejlsynkning/ dysfagi.

Opfølgning på utilsigtede hændelser sker med en anerkendende tilgang, med fokus på læring, således at vi understøtter en moden patientsikkerhedskultur.

Hver afdeling har en ressourceperson for patientsikkerhed, som samarbejder med Risikomanager, afdelingsledelse og kollegaer, om rapportering af utilsigtede hændelser og arbejdet med patientsikkerheden.

Vi har løbende fokus på, hvordan vi kan arbejde med at skabe sikre arbejdsgange. Vi tager udgangspunkt i det der virker - og giver gode resultater, og udbreder den gode praksis til de øvrige afdelinger/ arbejdsgange.

Vores intention er, at arbejdet med patientsikkerhed tænkes ind i dagligdagens praksis, og i alle de indsatsområder vi arbejder med.

I Sikre Hænder

 

Rapportering og opfølgning på utilsigtede hændelser

Opfølgning på utilsigtede hændelser sker med en anerkendende tilgang, med fokus på læring, således at vi støtter en moden patientsikkerhedskultur. Hver afdeling har en ressourceperson for patientsikkerhed som samarbejder med Risikomanager, afdelingsledelse og kollegaer om rapportering af utilsigtede hændelser og arbejdet med patientsikkerheden.

Vi har løbende fokus på hvordan vi kan skabe sikre arbejdsgange. Vi tager udgangspunkt i det der virker og giver gode resultater, og udbreder den gode praksis til de øvrige afdelinger/ arbejdsgange.

Hjælp os med at blive klogere!
Pårørende, beboere, og borgere der har haft ophold på Flexpladserne, er også meget velkomne til at rapportere utilsigtede hændelser.

Du kan indrapportere utilsigtede hændelser HER
Sidst opdateret den 22. maj 2023