Hud- og sårpleje

Gruppen blev nedsat i 2007, da vi i vores virksomhedsplan ønskede at sætte fokus på kvalitetsudvikling indenfor dette område.

Hud- og sårpleje

Gruppen består af 2 social- og sundhedsassistenter fra hver af de 3 afdelinger samt udviklingssygeplejersken.

Gruppens formål er:

 • At forebygge hudproblemer og sår blandt beboerne.
 • At optimere tilbud om pleje og behandling af hud og sår.
 • At mindske omfanget af komplikationer til hudproblemer og sår.
 • At styrke den faglige udvikling.
 • At opdatere viden om hud- og sårpleje.
 • At sikre videreformidling af denne viden til personalegruppen via undervisning og supervision.
 • At sikre optimal udnyttelse an anvendte produkter og ressourcer.

Nogle af de opgaver gruppen varetager er:

 • Udarbejdelse og ajourføring af en "Hud- og sårpleje" mappe til hver afdeling, med fagligt materiale, instrukser og vejledning om hud- og sårpleje på centret.
 • Udarbejdelse og revidering af en "akutkasse" med vejledning om behandling af akutte sår/hudafskrabninger/vabler samt de nødvendige sårplejeartikler.
 • Udarbejdelse af individuelle plejeplaner med sygeplejediagnoser, mål og handleplaner på alle beboernes hud- og sårplejeproblemer.
 • Undervisning af kollegaer og elever i anlæggelse af kompressionsforbinding.
 • Løbende revidering af centrets standardsortiments af hud- og sårplejeartikler samt ansvar for sygeplejedepotet.

 

Kontakt til gruppen:
Udviklingssygeplejerske Birgitte Rossen - nygardsplads@brondby.dk

Sidst opdateret den 22. maj 2023