Faglig udvikling

På Nygårds Plads prioriterer vi højt, at arbejde med faglig udvikling.

PÅ centret drøfter vi løbende de indsatsområdet vi har valgt at arbejde med i vores virksomhedsplan, og de behov der opstår i løbet af året.

Vi arbejder hele tiden med større eller mindre projekter og indsatsområder.
Du kan læse mere længere nede på denne side.
Udviklingssygeplejersken kan kontaktes for yderligere oplysninger.

Når du starter din ansættelse hos os, får du et grundigt introduktionsprogram, og der afsættes tid til at du gennemgår ABC-Demens. I løbet af de første to år forventes du at deltage på en række grundlæggende kurser, bl.a. Introduktion til Nexus - vores elektroniske omsorgsjournal, forflytning, hygiejne og demens.

Derudover planlægger vi individuelt kompetenceudvikling for hver enkelt faggruppe, på baggrund af henholdsvis Kompetencebeskrivelsesprogram eller Indsatskatalog for sygeplejen.

Afdelingslederne afholder samtaler med medarbejderne, og vores undervisningstilbud mv. bliver løbende tilrettet i forhold til de behov vi får afdækket.

 

Sidst opdateret den 22. maj 2023