Elever og studerende

Ældrecenteret Nygårds Plads er en aktiv uddannelsesvirksomhed, med social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever, sygeplejestuderende og ernæringsassistentelever.

På Ældrecenteret Nygårds Plads har vi nedsat en elevgruppe, som arbejder ud fra et kommissorium, udarbejdet af elevgruppen.

Gruppen er sammensat af de ansvarlige daglige vejledere fra hver afdeling. Vi mødes ca. hver anden måned.

De ansvarlige vejledere har et 10 dages vejlederkursus.

Ældrecenteret Nygårds Plads er en aktiv uddannelsesvirksomhed, med både Social- og sundhedshjælper elever, Social- og sundhedsassistent elever, praktikanter og sygeplejestuderende. Vi deltager i projekter der støtter op om at give vores elever og studerende de bedste forudsætninger for læring. Vi modtager elever og studerende på forskellige tidspunkter af deres uddannelse.

På Nygårds Plads er Social- og Sundhedshjælperelever i deres første praktikperioder på 4 måneder og på den måde er vi med til at introducere dem til deres fagområde.
Vi har på Nygårds Plads Social- og Sundhedsassistentelever i deres 1. og 3. praktik, fordelt på plejeboligafdelingerne og på Flexpladserne, begge forløb er lange praktikforløb.

Vi samarbejder med Nygårds skolens 10. klasse, hvor eleverne har mulighed for et praktikforløb.

Vi modtager sygeplejestuderende fra forskellige semestre. Helt fra 1. til 6. semester.
Vi møder også studerende, som er ved at udarbejde deres bachelorprojekt.

I Centralkøkkenet oplæres en elev som ernæringsassistent, i det 3 årige uddannelsesforløb. En opgave som er givtig for både eleven og det øvrige køkkenpersonale, idét dét at have en elev sætter fokus på at tilberede mad fra bunden af. Det giver også en større bevidsthed af den grundlæggende viden inden for ernæring og sundhed.

Arbejdet med alle disse forskellige uddannelser giver anledning til mange gode refleksioner og er med til at gøre Nygårds Plads til en arbejdsplads i udvikling.
Vi har på centret mange dygtige og engagerede medarbejdere, der gør et stort stykke arbejde i det daglige for uddannelsen af kommende kollegaer.

Vi er et team af engagerede daglige ansvarlige vejledere og kliniske vejledere, der gennem samarbejde i eget hus og med andre vejledergrupper i Brøndby kommune, yder en høj faglig indsats. Dette gør, at vi ofte får glæde af vores elever på et senere tidspunkt, når de bliver færdiguddannede og søger tilbage til Nygårds Plads.
Flere af vores praktikanter og forskoleelever har vi ligeledes mødt igen, når de er i gang med en uddannelse.

Det er dejligt at opleve at vores indsats her på centret gør en forskel.

Sidst opdateret den 22. maj 2023