Den Grønne Ø

En uundværlig del af trivslen er "Grøn Ø"

”GRØN Ø” har løbende fokus på en ”forkælelse” af personalet samt styrkelse af fællesskabet og det sociale samvær.

For at øge opmærksomheden på sundhedsfremmende muligheder, arbejder medarbejdere og ledere tværfagligt med ”GRØN Ø” konceptet.

Vi arbejder hver dag med at fremme trivsel og nærvær, og dermed også forebygge fravær. Vi anser arbejdsmiljøet for et fælles anliggende, hvor hver enkelt medarbejder og leder tager sit ansvar for hele tiden at medvirke til et miljø, hvor alle trives. Vi vil høre gode grin på centret og opleve at den gode stemning smitter af i vores relation til beboerne og deres familie. Vi anser det for væsentligt, at medarbejderne har indflydelse på arbejdspladsen, fordi det øger den enkeltes arbejdsglæde.

En uundværlig del af trivslen er arbejdsgruppen ”GRØN Ø”. Her arbejdes med tiltag som f.eks. fælles motion, Lady Walk, løbehold, og fælles arrangementer på tværs i centret.

Sidst opdateret den 22. maj 2023