Flexpladser

Velkommen til Flexpladserne

Flexpladser

Hvordan kommer du på en Flexplads?

Du visiteres gennem udskrivningskoordinatorerne i Brøndby Kommune.

Hvem tilbydes ophold på en Flexplads?

Borgere som er bosiddende i Brøndby Kommune og som har behov for et midlertidigt døgntilbud i en begrænset periode,  udenfor hjemmet.

Kørsel.

Du skal selv bestille og betale for kørsel til og fra Flexpladserne. Har du Falck abonnement eller Flexhandicap abonnement kan du gøre brug af det-te.
Alternativt kan du bestille en Flextur hos Movia på tlf.: 7026 2727 – Eller bestille en Taxa - OBS at begge dele er med egenbetaling.

Betaling for opholdet.

I forbindelse med opholdet modtager du forplejning og en række serviceydelser i form af leje af linned, vask af privat tøj, rengøringsartikler og toiletartikler. Din betaling for opholdet er indkomstafhængigt og beregnes på grundlag af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indkomstgrundlag i husstanden. Din betaling vil maksimalt udgøre 152,00 kr. pr. døgn i 2024. Du vil modtage et brev, hvori det fremgår, om du skal betale for opholdet, og i givet fald hvor meget du skal betale. Du vil ved ankomst på Flexpladserne få udleveret en fuldmagt til betaling via træk i din pension. Vær' opmærksom på, at der afregnes 2 måneder bagud.

Værdier/ejendele.

Opbevaring af værdier, penge og ejendele sker på eget ansvar, centret kan desværre ikke påtage sig et ansvar for eventuelle bortkomne effekter.

Ved ankomsten skal du medbringe:

- Eget tøj/undertøj til mindst 14 dage.
- Overtøj.
- Gode sko som sidder fast på fødderne.
- Toiletsager, herunder tandpasta, tandbørste, sæbe, shampoo, neglesaks, neglerenser og evt. barbergrej.
- Medicin og medicinliste.
- Personlige hjælpemidler, f.eks. briller, høreapparater rollator, kørestol, specialmadras og gribetang.
- Sårplejeprodukter.
- Evt. sondeernæring og/eller proteindrikke.
- Bleer eller andre inkontinensprodukter.
- Evt. mobiltelefon.

Medicin.

Vi doserer meget gerne din medicin.
Medbring medicin, medicinliste og medicinæsker til minimum 2 uger.
Medicinæskerne kan købes på apoteket.
Ønsker du selv eller dine pårørende, at håndterer medicinen skal dette aftales med personalet på Flexpladserne.

Værelserne.

Værelserne er indrettet med toilet og bad.
Der kan ikke garanteres eneværelse under opholdet, da nogle stuer er 2-sengsstuer.

Tilbud under opholdet.

Værestedet Oasen tilbyder forskellige aktiviteter, som er gratis at deltage i. Ved særlige arrangementer kan der dog være brugerbetaling.
Du vil på informationsskærmen på afdelingen, kunne holde dg orienteret om aktiviteterne i værestedet Oasen og du er meget velkommen til at deltage.

Træning.

Genoptræning foregår ud fra en konkret individuel vurdering ved ergo- og fysioterapeut, hyppighed og varighed af træningstilbud kan variere gennem træningsforløbet/opholdet. Træning tilbydes som udgangspunkt mandag, onsdag og/eller fredag på Flexpladserne. Træningstilbuddet varetages af terapeuter fra Træningscenter Brøndby.

Hverdagstræning.

Der arbejdes målrettet med hjælp til selvhjælp, også kaldet hverdagstræning. Alle aktiviteter søges rettet mod at øge den enkelte borgers muligheder for at klare sig selv eller for at øge livskvaliteten. Hjælpen til borgeren gives som vejledning og støtte til, at borgeren udnytter sine ressourcer aktivt med henblik på, at borgerens fysiske og sociale ressourcer styrkes og fastholdes. Borgeren stimuleres til at være så aktiv og selvstændig som muligt i forbindelse med de daglige gøremål på afdelingen.

Måltiderne.

Morgenmadsbuffet kl. 8.00-10.00, kold frokostbuffet kl. 12.30 og varm aftensmad kl. 18.00
Et hvert måltid er unikt og vi samles derfor i fællesrummet og nyder maden sammen, men der kan også være mulighed for at spise på sin stue.

Fodterapeut og frisør.

Hvis du har behov for en fodterapeut eller en frisør, er du eller dine pårørende velkommen til at bestille en. Personalet kan i nogle tilfælde være behjælpelig med en kontakt. Du skal selv betale for ydelsen.

Rygning.

Flexpladsen er røgfri, men du har mulighed for at ryge udendørs i afmærkede områder.

Indlæggelse under opholdet.

Bliver du indlagt under opholdet, annulleres din plads på Flexpladserne efter 24 timer.

Vaser til blomster.

Skal du bruge vaser til dine blomster, kan vaser hentes på gangen, brug ikke ”pynten” i vindueskarmen til vaser, tak.

Besøgstid.

Der er fri besøgstid på alle stuer. Under måltiderne henvises besøgende til dagligstuen eller boligerne.

Spørgsmål.

Har du spørgsmål til os, eller har du behov for at få uddybet ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os.
Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og dine pårørende, og vi glæder os til i fællesskab at gøre dit ophold hos os så indholdsrigt som muligt.

Afdelingen.

Selve afdelingen er delt på to lokaliteter på Nygårds Plads enten på Nygårds Plads 32, 4. sal eller Nygårds Plads 20, i pavillonerne. Når du får visiteret en plads, vil det blive oplyst på hvilken adresse pladsen er.

Sidst opdateret den 18. januar 2024