Flexpladser

Velkommen til Flexpladserne

Flexpladser

Hvordan kommer du på en Flexplads?

Du visiteres gennem udskrivningskoordinatorerne i Brøndby Kommune.

Hvem tilbydes ophold på en Flexplads?

Borgere som er bosiddende i Brøndby Kommune og som har behov for et midlertidigt døgntilbud udenfor hjemmet.

Kørsel.

Du betaler selv for kørsel til og fra Ældrecentret Nygårds Plads.

Betaling for opholdet.

I forbindelse med opholdet modtager du forplejning og en række serviceydelser i form af leje af linned, vask af privat tøj, rengøringsartikler og toiletartikler. Din betaling for opholdet er indkomstafhængigt og beregnes på grundlag af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indkomstgrundlag i husstanden. Din betaling vil maksimalt udgøre 148,00 kr. pr. døgn i 2023. Du vil modtage et brev, hvori det fremgår, om du skal betale for opholdet, og i givet fald hvor meget du skal betale. Du vil ved ankomst på Flexpladserne få udleveret en fuldmagt til betaling via træk i din pension.

Værdier/ejendele.

Opbevaring af værdier og ejendele sker på eget ansvar, centret kan desværre ikke påtage sig et ansvar for eventuelle bortkomne effekter. Der er på stuen en værdiboks, hvor du selv kan låse dine personlige effekter inde. Nøglen udleveres ved personalet.

Ved ankomsten skal du medbringe:

- Eget tøj/undertøj til mindst 14 dage.
- Overtøj.
- Gode sko som sidder fast på fødderne.
- Toiletsager, herunder tandpasta, tandbørste, sæbe, shampoo, neglesaks, neglerenser og evt. barbergrej.
- Medicin og medicinliste.
- Personlige hjælpemidler, f.eks. briller, høreapparater rollator, kørestol, specialmadras og gribetang.
- Sårplejeprodukter.
- Evt. sondeernæring og/eller proteindrikke.
- Bleer eller andre inkontinensprodukter.
- Evt. mobiltelefon.

Medicin.

Vi doserer meget gerne din medicin.
Medbring medicin, medicinliste og medicinæsker til minimum 2 uger.
Medicinæskerne kan købes på apoteket.
Ønsker du selv eller dine pårørende, at håndterer medicinen skal dette aftales med personalet på Flexpladserne.

Tilbud under opholdet.

Værestedet Oasen tilbyder forskellige aktiviteter, som er gratis at deltage i. Ved særlige arrangementer kan der dog være brugerbetaling.
Du vil ved ankomsten få udleveret en pjece, der beskriver aktiviteterne i værestedet Oasen og på afdelingen og du er meget velkommen til at deltage i aktiviteterne.

Hverdagstræning.

Der arbejdes målrettet med hjælp til selvhjælp, også kaldet hverdagstræning. Alle aktiviteter søges rettet mod at øge den enkelte borgers muligheder for at klare sig selv eller for at øge livskvaliteten. Hjælpen til borgeren gives som vejledning og støtte til, at beboeren udnytter sine ressourcer aktivt med henblik på, at borgerens fysiske og sociale ressourcer styrkes og fastholdes. Borgeren stimuleres til at være så aktiv og selvstændig som muligt i forbindelse med de daglige gøremål på afdelingen. Se den udleverede pjece Hverdagstræning.

Måltider.

Morgenmadsbuffet kl. 7.30-10.00
Kold frokostbuffet kl. 12.30
Varm aftensmad kl. 18.00

Et hvert måltid er unikt og vi samles derfor i fællesrummet og nyder maden sammen, men der kan også være mulighed for at spise på sin stue.

Fodterapeut og frisør.

Hvis du har behov for en fodterapeut eller en frisør, er du eller dine pårørende velkommen til at bestille en. Personalet kan i nogle tilfælde være behjælpelig med en kontakt. Du skal selv betale for ydelsen.

Rygning.

Flexpladsen er røgfri, men du har mulighed for at ryge udendørs.

Indlæggelse under opholdet.

Bliver du indlagt under opholdet, annulleres din plads på Flexpladsen efter 24 timer.

Vaser til blomster.

Skal du bruge vaser til dine blomster, kan vaser hentes på gangen, brug ikke ”pynten” i vindueskarmen til vaser, tak.

Besøgstid.

Der er fri besøgstid på alle stuer. Under måltiderne kan der være begrænset med plads ved spisebordene, derfor henvises besøgende til dagligstuen eller boligerne.

Dine pårørende er velkommen til at tage kaffe eller the i afdelingen samt benytte centrets cafe Nygård.

Spørgsmål.

Har du spørgsmål til os, eller har du behov for at få uddybet indholdet af pjecen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og dine pårørende, og vi glæder os til i fællesskab at gøre dit ophold hos os så indholdsrigt som muligt.

Afdelingen.

Selve afdelingen er delt på to lokaliteter på Nygårds Plads enten på Nygårds Plads 32, 4. sal eller Nygårds Plads 20, i pavillonerne. Når du får visiteret en plads, vil det blive oplyst på hvilken adresse pladsen er.

Sidst opdateret den 08. februar 2023