Utilsigtede hændelser

Hjælp os med at lære

Hver dag er mange borgere i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt. Men nogle gange sker der utilsigtede hændelser, hvor en borger bliver skadet eller udsat for, risiko for skade.

Du har som borger mulighed for at rapportere en hændelse, så sundhedspersonalet gennem læring af den kan undgå at noget lignende sker igen.

Folder Utilsigtede Hændelser
Sidst opdateret den 09. januar 2023