Servicepakken

Servicepakken omhandler serviceydelserne forplejning, toiletartikler, rengøringsartikler, vask af privat tøj samt vask og leje af linned, som samlet benævnes ”Servicepakken”. Dertil er der mulighed for tilkøb af andre serviceydelser.

Priser på servicepakken 2024
Ydelser pr. dag Pris pr. dag
Døgnkostpakke og drikkevarer* 135,00 kr.
Toiletartikler 1,50 kr.
Rengøringsartikler 4,50 kr.
Vask af eget tøj 6,50 kr.
Vask og leje af linned 8,00 kr.
Pris for fuld servicepakke 155,50 kr.

Herudover kan der købes kage/frugt til 9,00 kr. pr. dag.

* Drikkevarer gælder hele døgnet, men omfatter ikke kapselvarer.

Indhold af pjecen: Servicepakken 2024.

Denne pjece omhandler ydelserne:

  • Døgnkostpakken
  • Toiletartikler
  • Rengøringsartikler
  • Vask af privat tøj
  • Vask og leje af linned

som samlet benævnes ”Servicepakken”.

Dertil er der mulighed for tilkøb af andre serviceydelser.

Ved indflytning på ældrecentret skal der indgås en aftale om servicepakken. Det skal aftales, hvilke ydelser du ønsker.

Hvad er servicepakken?

Denne pjece omhandler døgnkostpakken, toiletartikler, rengøringsartikler, vask af privat tøj samt vask og leje af linned, som samlet benævnes ”Servicepakken”. Servicepakken kan tilkøbes i forbindelse med ophold på et af Brøndby Kommunes ældrecentre.

Når en beboer flytter ind i en plejebolig vil der blive stillet krav om betaling af husleje. Derudover vil beboerne blive stillet over for muligheden for tilkøb af en række valgfri serviceydelser, jf. § 1 i Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter Servicelovens §§ 79, 83 og 84. Disse serviceydelser kaldes i Brøndby også for ”Servicepakken". Beboere kan vælge at tilkøbe dele af pakken eller de kan vælge at betale for hele Servicepakken.

Servicepakkens indhold

Servicepakken omhandler døgnkost, toiletartikler, rengøringsartikler, vask af privat tøj samt vask og leje af linned.

Døgnkostpakken

Døgnkostpakken omfatter drikkevarer, alle måltider og to mellemmåltider. Ud over døgnkostpakken kan der til vælges kage/frugt til eftermiddag.

Der tilbydes individuel tilpasset kost til lægeordineret diæter.

Kosten i døgnkostpakken består af 3 hovedmåltider og 2 mellemmåltider, inkl. drikkevarer – dog ikke kapselvarer og alkoholiske drikke.

Morgenmad

Tilbydes forskellige former for brød, ost, marmelade, øllebrød/havregrød samt mælkeprodukter.
Kold mad
Det kolde mad kan bestå af en lun eller kold ret samt smørrebrød.

Varm mad

Det varme måltid kan bestå af 2 retter (hovedret og biret) som ikke nødvendigvis serveres samtidigt.

Drikkevarer

Kaffe/te og vand tilbydes i alle døgnets timer. Saft, juice og mælk i begrænset omfang. Der tilbydes vand til alle måltider. Øl, sodavand og alkoholiske drikke indgår ikke i døgnkostpakken, men kan serveres ved særlige lejligheder.

Kage/frugt

Kage/frugt er et tilbud ud over døgnkostpakken. Der veksles mellem forskellige former for kage, småkager, gærbrød og frugt, men også andre fødevarer som f.eks. is, chokolade, chips, smoothie mv. kan forekomme.

Særlige lejligheder

Ved særlige lejligheder tilbydes øl, sodavand og vin samt chokolade og slik til beboere der er tilmeldt døgnkost. Beboere, der ikke er tilmeldt døgnkostpakken må selv købe ønskede varer til alm. priser.

Til fødselsdage – og andre mærkedage - kan der bestilles lagkage, æblekage, kringle eller lign. samt kakao med flødeskum mod betaling.

Sociale arrangementer i ældrecentret

Forplejning ved interne arrangementer på ældrecenteret er inkluderet hos beboere der er tilmeldt døgnkost. Beboere bosat på ældrecenter, som ikke er tilmeldt døgnkostpakken, kan deltage i arrangementer mod betaling af fastsat arrangement pris.

Rengøringsartikler

Kan ikke fravælges og indeholder rengøringsmidler og rengøringsredskaber såsom toiletbørste og gulvskraber til badeværelset, fejekost, moppe med moppeklude, plastikspand, svamp til håndvasken, klude, fejebakke, støvekost og støvsuger. Selve rengøringen i boligen er en visiteret § 83 indsats, som beboeren ikke betaler for.

Toiletartikler

Indeholder: All-over shampoo (til krop og hår), flydende håndsæbe, vatpinde, engangsvaskeklude, neglerensere, neglefile, og protesebægre og toiletpapir. Andre toiletartikler skal beboeren selv sørge for.

Vask og leje af linned

Indeholder vask og leje af sengelinned og håndklæder, som varetages af ekstern leverandør, jf. indsatsen ”Tøjvask”.

Vask af privat tøj

Indeholder vask af personlig beklædning, gardiner mv., jf. indsatsen ”Tøjvask”. Håndvask og rensning af tøj indgår ikke i servicepakken. Dyner og puder skal beboeren selv anskaffe. Hvis der er behov for hyppige vask, kan det være nødvendigt at anskaffe sig to dyner. Vask af dyner er med i prisen, hvis beboeren er tilmeldt vask af privat tøj. Gardiner vaskes max 1. gang årligt.

Vinduespudsning

Vinduespudsning i boligerne betales via huslejen. Vinduespudsning på fællesarealer afregnes 50 % af beboerne via huslejen og 50 % af kommunen.

Til – og framelding

Døgnkostpakken

Døgnkostpakken kan i udgangspunktet kun afmeldes/frameldes for hele dage. Afmeldinger/frameldinger kan i udgangspunktet kun foretages fra dag til dag. Beboeren opkræves ikke for de fravalgte hele dage, hvor døgnkostpakken og evt. kage/frugt er fravalgt. Af hensyn til planlægningen i køkkenet skal afmeldinger ske til plejepersonalet senest kl. 10 dagen før.

Toiletartikler, vask og leje af linned, vask af privat tøj

Disse serviceydelser kan kun tilmeldes/fravælges for 1 måned ad gangen og kun ved indgåelse af ny serviceaftale. Der kan således ikke fravælges enkeltdage i en indgået serviceaftale. Såfremt der er fravalg af en eller flere serviceydelser, skal beboeren eller evt. pårørende selv sørge for disse ydelser.

Ved indlæggelse på hospital

Ved indlæggelse på hospital vil der automatisk ske afmelding af døgnkostpakken og evt. kage/frugt fra 2. indlæggelsesdag, dvs. dagen efter at beboeren blev indlagt. Såfremt indlæggelsen er af mere end 4 ugers varighed, vil der endvidere også ske automatisk afmelding af de resterende serviceydelser.

Ved ændringer i servicepakken

Ændringer af én aftale sker ved opsigelse af eksisterende aftale eller indgåelse af ny aftale. Aftalen kan kun ændres med 1. måneds varsel hver den 1. i måneden.

Priser

Priserne fastsættes 1. gang årligt af kommunalbestyrelsen. Der er et prisloft for ældres egenbetaling for madservice i plejebolig. Beløbet reguleres hvert år, og i 2024 er prisloftet 4.113 kr.

Brøndby Kommune må ikke opkræve omkostninger til personale i forbindelse med de ydelser der leveres på ældrecentrene. Dette er reguleret i bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

Priser og betaling for servicepakken

Beboerne betaler for servicepakken. Priserne fastsættes 1. gang årligt af kommunalbestyrelsen. Der er et prisloft for beboernes egenbetaling for madservice i plejeboliger. Beløbet reguleres hvert år.

Betaling for servicepakken foregår via træk i beboerens pension, inden den udbetales. Der opkræves bagud. Således vil beboeren fx i juni måned blive opkrævet for de ydelser, beboeren har modtaget i april måned. Alle ydelser er svarende til, at der bor én person i boligen, dog skal ægtefæller, der bor i samme plejebolig, kun betale for ydelsen ”rengøringsartikler” svarende til én person.

Bestemmelserne om betaling er fastsat i §§ 1-2 i ”Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

Indflytning

Ved indflytning opkræves beboerne 2 måneders servicepakke forud fordelt på 1 måneds depositum og 1 måneds aconto. Beløbet modregnes det faktiske forbrug ved fraflytning/dødsfald.

Sidst opdateret den 05. marts 2024