Praktiske oplysninger

Der er altid mange regler og oplysninger når man flytter hen et nyt sted.

Bankfunktion - District.

Personalet går ikke i banken for dig, men du har mulighed for at tilmelde dig "District" i administrationen på centret.
Du kan hæve penge, eller sætte penge ind i hverdagene kl. 10.00 - 12.00.
Du får papirer når du flytter ind, ellers kom ned i administrationen og hør' nærmere.

Husdyr.

Efter afstemning blandt beboerne, er det vedtaget, at beboerne ikke må medtage hund eller kat, men dine pårørende er velkommen til at tage deres med, når de besøger dig. Somme tider har vores personale en hund med på arbejde. Dette skaber en masse hygge blandt beboerne. Derudover får vi i perioder besøg af Trygfondens besøgshunde.

Rygning.

Du og dine gæster må ryge i din egen bolig. Når personalet udfører arbejdsopgaver i din bolig, vil vi indtrængende henstille til, at du IKKE ryger. I røgfyldte boliger, kan personalet lufte ud inden arbejdet påbegyndes.
Du, dine pårørende og gæster er også velkomne til at ryge udendørs på de anviste steder.

Stearinlys i boligen.

Desværre har vi oplevet nogle ildebrænde grundet levende stearinlys i boligerne. Vi opfordrer derfor stærkt til, at der indkøbes kunstige lys, hvis man ønsker hyggen i sin bolig. Hjælp med at passe på hinanden.

Brandalarm.

Ved røgudvikling eller åben ild i boligen og på fællesarealerne vil der automatisk ske en alarmering til Brandvæsenet. Ved mindre brand kan slukningsmateriale benyttes. Slukningsmaterialet er placeret på fællesarealet på etagerne og på gangarealet ved værestedet Oasen.

Post.

Breve og pakker bliver omdelt af pakkeposten og administrationen.
Husk at gøre din familie og venner opmærksom på dit bolignummer.
Lokalaviser kan du hente på reolen i stueetagen ved administrationen.

TV.

Når du flytter ind er ”grundpakken” inkluderet i huslejen. Ønsker du at ændre til en større pakke, skal du selv kontakte YouSee. Differencen betales ikke via huslejen, men afregnes direkte med YouSee. Husk at opsige den eventuelle ændring ved fraflytning.

Digital post / e-Boks.

Som udgangspunkt er man som borger ikke fritaget for e-post. Hvis du ønsker at blive fritaget, kan administrationen være behjælpelig med at søge om permanent fritagelse.

Indgangsdøre.

Nøglen til din bolig kan benyttes til hoved- og bagindgangen.
Hoveddøren er åben fra kl. 6.45 – 15.30 i hverdagen.
Andre døre i huset er åbne fra 6.45 – 15.00 i hverdagene.
Lørdag kl. 8.00 – 14.00.
Søndag kl. 10.30 – 14.00.
Lørdag og søndag er bagindgangen lukket.
Har du besøgende som ikke har nøgle, kan de ringe på dørklokken. Her får de kontakt til personale, der kan åbne døren.

Boring m.m.

Der må bores og bankes i vægge og lofter i tidsrummet:
Mandag – fredag kl. 8.00 – 19.00
Lørdag kl. 8.00 – 16.00
Søndag og helligdage kl. 10.00 – 15.00
Du kan låne boremaskine af servicemedarbejderne.

Affald.

Affaldsposer til køkkenaffald udleveres hver måned til samtlige boliger. For enden af hver gang på etagerne er der en affaldsskakt. Alt affald skal kommes i en lukket pose inden det puttes i skakten. Glas og skarpe genstande må ikke komme i affaldsskakten.
Derudover har vi affaldssortering i huset. Der er til formålet opstillet containere på parkeringspladsen i baggården. Se skilte på containerne.

Udlejning af lokaler.

Du kan leje et lokale, hvis du f.eks. ønsker at holde fødselsdag. Det koster 300,- kr. at leje lokalet. Pengene går til gavn for centrets beboere. Derudover skal der betales et depositum på 300,- kr.
Henvendelse til personalet i administrationen.

Tekniske problemer.

I tilfælde af at der opstår pludselige tekniske problemer uden for serviceafdelingens normale arbejdstid – f.eks. strømsvigt, utæt vandrør o.lign. Tal med plejepersonalet - de ved, hvad der skal gøres.
Tilkald ALDRIG selv håndværkere.

Sidst opdateret den 05. marts 2024