Fast kontaktperson

Du og din kontaktperson vil komme til at kende hinanden godt

Fast kontaktperson

Som beboer på centret vil du få en fast kontaktperson, som i det daglige er behjælpelig med koordinering af alle de praktiske ting omkring dig.

Som regel vil det også være din kontaktperson, der støtter og vejleder dig med den personlige pleje.

Det er vores erfaring, at det skaber tryghed at have en fast kontaktperson, og at både beboere og pårørende ved, hvilken person man skal henvende sig til, hvis der opstår et problem.

Visitation til personlig og praktisk bistand

Vores mål er at beboernes ressourcer anvendes aktivt i dagligdagen, således at de fysiske, sociale og intellektuelle evner styrkes og fastholdes, og den aldersbetingede svækkelse udskydes.

Ved indflytningssamtalen og derefter når der er behov for det, drøfter personalet sammen med dig, hvad du selv kan varetage af dagligdagens gøremål samt hvad du behøver vejledning, støtte eller hjælp til.

Vi støtter dig i at varetage det du selv kan magte af dagligdagens opgaver, så du på en naturlig måde kan vedligeholde og træne dine funktioner. På denne måde bliver du samtidig mindst mulig afhængig af hjælp fra personalet, og får en oplevelse af større livskvalitet.

Vi arbejder ud fra den politiske godkendte ældrepolitik samt kommunens kvalitetsstandarder der beskriver serviceniveauet.

Ved en indflytning på centret ophører tilbuddene fra hjemmeplejen, hvilke betyder at der f.eks. ikke er samme vaskeordning og indkøbsordning.

Sidst opdateret den 22. maj 2023