Beboerforeningen

- en forening som gennemgår centret, ude som inde

Beboerforeningen

Centret har en beboerforening med beboerrepræsentanter.

En gang årligt afholdes der bestyrelsesmøde, hvor beboerforeningen, beboerne, Socialudvalgsformanden fra Socialudvalget i Brøndby Kommune og ejendommens administrator deltager. Centerlederen deltager ligeledes, dog uden stemmeret. På mødes fremlægges og godkendes budget og vedligeholdelsesplan, og der afholdes valg til beboerforeningen. Referat herfra sendes rundt til alle beboere på centret.

En repræsentant for beboerforeningen deltager sammen med vores teknisk serviceleder og en repræsentant fra Teknisk Forvaltning, en repræsentant fra FA09 samt centerlederen på en årlig markvandring, hvor bygningen samt inde/ude arealernes vedligeholdelsesstandard vurderes med henblik på vedligeholdelsesplanen.

Sidst opdateret den 22. maj 2023