Beboerindflydelse

Vores mål er, at beboerne i så høj grad som muligt har indflydelse på deres hverdag. At beboere og deres pårørende inddrages i de daglige beslutninger om centrets ve og vel og dagens gang.

Beboere og pårørendesamarbejdet samt medindflydelse

Vi ønsker, at beboerne i så høj grad som muligt har indflydelse på deres hverdag. At beboere og deres pårørende inddrages i de daglige beslutninger om dagens gang og centrets ve og vel.

At man som pårørende i det omfang man kan, bidrager til at hverdagen på centret.

At centret opleves som aktivt og nærværende for dem, der bor her.

For at udnytte vores fælles ressourcer bedst muligt har vi nogle ønsker til samarbejdet med beboernes pårørende 

  • At pårørende så vidt muligt støtter beboeren i forbindelse med indflytning og udflytning
  • At pårørende opretholder familiemønstret med beboeren, arrangerer samvær og inviterer beboeren hjem, hvis de har mulighed for det
  • At pårørende sammen med beboeren løbende orienterer sig i de omdelte eller tilsendte skriftlige materialer, på opslag og i ”Senioravisen”
  • At pårørende benytter sig af muligheden for at deltage i forskellige aktiviteter og arrangementer på centret sammen med beboeren
  • At pårørende i det omfang det er muligt hjælper beboeren med praktiske opgaver som post, bank, indkøb af tøj og lignende                                
  • At pårørende så vidt muligt ledsager beboeren til frisør, læge, hospital og lignende
  • At pårørende husker at informere os, når de flytter eller skifter telefonnummer på arbejdet eller privat
Sidst opdateret den 22. maj 2023