Dagcentret Oasen

Dagcentret Oasen er et aktivitetstilbud til beboere på Ældrecentret Nygårds Plads og til visiterede borgere i Brøndby Kommune.

Velkommen til:

Der findes ét samlet aktivitetstilbud på Ældrecentret Nygårds Plads. Aktivitetstilbuddet, der henvender sig til beboerne på Ældrecentret Nygårds Plads kaldes Oasen, mens aktivitetstilbuddet, der henvender sig til visiterede borgere i Brøndby Kommune, kaldes Dagcentret Oasen.

OASEN

Centret forsøger at tilbyde et bredt og varieret udvalg af aktiviteter og sociale arrangementer, som kan skabe glæde og trivsel. Vi håber hermed at kunne motivere den enkelte beboer til at være aktiv samt at det understøtte beboernes behov og ønsker. Vi mener det er vigtigt med gode sociale oplevelser, der samtidig vedligeholder centrets traditioner. Ud fra Hverdagstræningsbegrebet planlægges motion og bevægelse flere gange ugentlig enten på afdelingerne eller på fælles arealet. Der er træningsredskaber både på ude og inde arealet.
Oasens personale er fortrinsvis på afdelingerne, hvor der vil være socialt samvær, sang, spil, bevægelse eller anden aktivitet - alt efter hvad beboerne i den enkelte afdeling ønsker.

Ture ud af huset.
Som beboer på ældrecentret er der god mulighed for at komme med på udflugter.
Vi kan f.eks. tage en tur i Tivoli, på Bakken, Den Blå Planet, i Zoo, i et indkøbscenter, en tur på Langelinie efter is o.s.v.
Har du en idé eller et forslag til en tur ud i det blå, så kontakt personalet i din afdeling eller i Oasen.
Ældrecentret har en bus, som vi flittigt bruger.

DAGCENTRET OASEN

Dagcentret Oasen er et tilbud til visiterede borgere i Brøndby kommune, der ikke kan benytte sig af andre tilbud som f.eks. foreninger, klubber og pensionisthuse.

Hvem kan komme i Dagcentret Oasen?
Der er fem dagcenterpladser om dagen og borgere kan tildeles fra en til flere dage pr. uge som enten et halvdags- eller heldagstilbud. Tilbuddet er ikke tidsbegrænset og foregår enten i Dagcentret Oasen eller på de respektive afdelinger i huset sammen med centrets beboere.
Borgeren skal visiteres af kommunen.

Opstartstidspunkt aftales med personalet i Dagcentret Oasen efter godkendelse af ansøgning i Visitationen. Det er muligt at kontakte personalet i Dagcentret Oasen for en uforpligtende samtale på tlf. 43 28 27 66.
Tilbuddet omfatter mulighed for kørsel, der er gratis for pensionister i Brøndby kommune. Der er egenbetaling til forplejning samt til ture ud af huset. Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

En hyggelig dag med hjemmelavede bolcher.
Sidst opdateret den 22. maj 2023